සිංහල தமிழ் English
Medium_herath-36efed0bd9a9366c4f3f07d735750d2a

விஜித ஹேரத்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_download-1077ff592328dd0da4079111e130903c-e7dcbb4b9b005353d64bec83078c7ac3

மக்கள் விடுதலை முன்னணி (JVP), கம்பஹா மாவட்டம்

0332294904/0112786355

சுருக்கம்

#19

மொத்த தரவரிசை

#5

கட்சி தரவரிசை

187

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-6 (2020-01-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 40
274-5 (2019-09-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 37
274-5 (2019-09-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 37
274-1 (2019-09-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 107
274-1 (2019-09-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 107
272-1 (2019-06-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 123
271-10 (2019-05-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 49
271-10 (2019-05-24) Oral Contribution Page 16
271-8 (2019-05-22) Oral Contribution Page 24
271-8 (2019-05-22) Oral Contribution Page 19

Latest 50 activities are shown here.


Media

Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1968-05-01
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Ananda College, Badulla
School 2: Bandarawela Central College
Undergraduate: University of Kelaniya BSc
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-1077ff592328dd0da4079111e130903c-e7dcbb4b9b005353d64bec83078c7ac3 மக்கள் விடுதலை முன்னணி (JVP),
தொடர்பு
Telephone: 0332294904/0112786355
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.