සිංහල தமிழ் English
Medium_harrison-75ddf4be390afd224273ea800df180ae

பி. ஹரிசன்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, அநுராதபுரம் மாவட்டம்

0252264545/0112502098

சுருக்கம்

#89

மொத்த தரவரிசை

#37

கட்சி தரவரிசை

232

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

11

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
273-8 (2019-08-07) Oral Contribution Page 11
273-8 (2019-08-07) Written Question - Supplementary Question - Response Page 27
273-8 (2019-08-07) Oral Contribution Page 9
273-8 (2019-08-07) Written Question - Supplementary Question - Response Page 26
273-8 (2019-08-07) Written Question- Response Page 25
273-7 (2019-08-06) Written Question- Response Page 16
273-7 (2019-08-06) Written Question - Supplementary Question - Response Page 17
273-4 (2019-07-26) Written Question- Response Page 15
273-4 (2019-07-26) Oral Contribution Page 18
273-4 (2019-07-26) Oral Contribution Page 11

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1964-07-24
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Kaluvila Sena Maha Vidyalaya
School 2: Anuradhpura Central college
Undergraduate: University of Peradeniya
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0252264545/0112502098
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.