සිංහල தமிழ் English
Medium_udaya-shantha

உதய சாந்த குணசேகர

Icon_n-1a0735d5ebe2bd71b39318790cb27262

தேசிய சுதந்திர முன்னணி (NFF) Also a member of coalition - UPFA, மொனராகலை மாவட்டம்

552055525 / 0718 278499 [email protected]

சுருக்கம்

#64

மொத்த தரவரிசை

#3

கட்சி தரவரிசை

254

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

15

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
274-1 (2019-09-03) Written Question - Supplementary Question Page 83
274-1 (2019-09-03) Written Question Page 93
274-1 (2019-09-03) Written Question - Supplementary Question Page 82
274-1 (2019-09-03) Written Question - Supplementary Question Page 83
274-1 (2019-09-03) Written Question Page 95
274-1 (2019-09-03) Written Question Page 80
274-1 (2019-09-03) Written Question - Supplementary Question Page 82
274-1 (2019-09-03) Written Question Page 93
274-1 (2019-09-03) Written Question Page 95
274-1 (2019-09-03) Written Question Page 80

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1972-06-18
பாலினம்: ஆண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Monaragala, SLFP Teachers Union Leader - Father. R M Gunasekara
கல்வி
School: Monaragala Yal Kumburua Maha Vidyalaya
School 2: Monaragala, Inginiyagala D S Senanayake MV
School 3: Ampara D S Senanayake
Undergraduate: Diploma in Mass Communication, University of Jayawardenapura
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_n-1a0735d5ebe2bd71b39318790cb27262 தேசிய சுதந்திர முன்னணி (NFF), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 552055525 / 0718 278499
Email: [email protected]
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.