සිංහල தமிழ் English
Medium_amaratunga-ca0e34f75c31eecf2bde82b5d6013295

ஜோன் அமரதுங்க

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, கம்பஹா மாவட்டம்

2367147/2686350

சுருக்கம்

#109

மொத்த தரவரிசை

#44

கட்சி தரவரிசை

129

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

8

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
272-7 (2019-07-09) Oral Contribution Page 14
272-7 (2019-07-09) Written Question - Supplementary Question - Response Page 14
272-7 (2019-07-09) Written Question- Response Page 13
272-3 (2019-06-20) Written Question- Response Page 11
272-3 (2019-06-20) Written Question - Supplementary Question - Response Page 12
272-3 (2019-06-20) Written Question - Supplementary Question - Response Page 12
271-9 (2019-05-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 53
271-3 (2019-05-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 45
271-2 (2019-04-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 28
270-18 (2019-04-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 19

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1940-05-21
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: De Mazenod College, Kandana
School 2: St. Joseph's College, Maradana
Undergraduate: Sri Lanka Law College, Colombo
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 2367147/2686350
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.