සිංහල தமிழ் English
Medium_mithrapala-21d7e19f27981fdb2c3f0e1b37244322

ஸாரதி துஷ்மந்த

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, கேகாலை மாவட்டம்

362266705 / 0773724634

சுருக்கம்

#185

மொத்த தரவரிசை

#60

கட்சி தரவரிசை

42

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

7

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
270-17 (2019-04-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 63
270-8 (2019-03-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 63
270-6 (2019-03-19) Written Question Page 11
270-6 (2019-03-19) Oral Contribution Page 13
270-6 (2019-03-19) Written Question - Supplementary Question Page 13
263-10 (2018-10-10) Written Question- Response Page 17
263-10 (2018-10-10) Written Question - Supplementary Question - Response Page 18
263-10 (2018-10-10) Written Question - Supplementary Question - Response Page 17
262-10 (2018-08-24) Written Question- Response Page 17
262-10 (2018-08-24) Written Question - Supplementary Question - Response Page 18

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1984-10-07
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 362266705 / 0773724634
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.