සිංහල தமிழ் English
Medium_siripala-0b7d41ed71604a61c97341690023ca80

நிமல் சிறிபால டி சில்வா

அமைச்சர் - Justice, Human Rights and Legal Reforms

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, பதுளை மாவட்டம்

0552229892 / 0112695600

சுருக்கம்

#78

மொத்த தரவரிசை

#16

கட்சி தரவரிசை

145

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

8

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-4 (2020-01-09) Oral Contribution Page 9
275-2 (2020-01-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 52
274-8 (2019-09-20) Oral Contribution Page 10
274-8 (2019-09-20) Oral Contribution Page 10
273-14 (2019-08-23) Oral Contribution Page 57
272-8 (2019-07-10) Written Question Page 26
271-13 (2019-06-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 34
271-4 (2019-05-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 20
271-2 (2019-04-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 26
270-18 (2019-04-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 20

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1944-06-09
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Nalanda College, Colombo
School 2: Badulla Dharmadutha Vidyalaya
Undergraduate: Sri Lanka Law College, Colombo
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0552229892 / 0112695600
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.