සිංහල தமிழ் English
Medium_bandara

Shantha Bandara

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, தேசியப்பட்டியல்

சுருக்கம்

#188

மொத்த தரவரிசை

#62

கட்சி தரவரிசை

28

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

5

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-5 (2020-01-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 50
275-5 (2020-01-21) Oral Contribution Page 29
275-5 (2020-01-21) Point of Order- Technical/Procedural
Page 10
275-2 (2020-01-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 61
273-6 (2019-08-01) Oral Contribution Page 21
273-3 (2019-07-25) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 59
273-2 (2019-07-24) Point of Order- Technical/Procedural
Page 32
273-2 (2019-07-24) Point of Order- Technical/Procedural
Page 25
271-10 (2019-05-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 94
271-10 (2019-05-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 76

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1972-03-28
பாலினம்: male
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
No data available

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.