සිංහල தமிழ் English
Medium_wijemanne-e17777db8132fd3dddd62864f2c9e8ac

துஸிதா விஜேமான்ன

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, கேகாலை மாவட்டம்

0713057319/362232846

சுருக்கம்

#141

மொத்த தரவரிசை

#61

கட்சி தரவரிசை

81

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
271-4 (2019-05-08) Oral Contribution Page 47
270-18 (2019-04-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 99
270-17 (2019-04-03) Oral Contribution Page 58
270-17 (2019-04-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 14
270-13 (2019-03-28) Written Question - Supplementary Question Page 11
270-13 (2019-03-28) Written Question - Supplementary Question Page 11
270-13 (2019-03-28) Written Question Page 9
270-12 (2019-03-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 64
270-12 (2019-03-27) Oral Contribution Page 30
270-12 (2019-03-27) Petitions
Page 7

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1964-05-25
பாலினம்: பெண்
கல்வி
School: St. Joseph Balika Vidyalaya, Kegalle
School 2: Furgason High School, Ratnapura
Undergraduate: Ruhuna University, Medical
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0713057319/362232846
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.