සිංහල தமிழ் English
Medium_wikramasinghe

ரணில் விக்கிரமசிங்க

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, கொழும்பு மாவட்டம்

0112573974/0112573308

சுருக்கம்

#20

மொத்த தரவரிசை

#7

கட்சி தரவரிசை

696

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

15

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-4 (2020-01-09) Oral Contribution Page 8
275-2 (2020-01-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 49
274-3 (2019-09-05) Point of Order- Technical/Procedural
Page 52
274-3 (2019-09-05) Oral Contribution Page 52
274-3 (2019-09-05) Point of Order- Technical/Procedural
Page 52
274-3 (2019-09-05) Oral Contribution Page 51
274-3 (2019-09-05) Oral Contribution Page 52
274-3 (2019-09-05) Oral Contribution Page 51
274-2 (2019-09-04) Prime Ministers Questions - Response Page 11
274-2 (2019-09-04) Prime Ministers Questions - Supplementary Question - Response 1 Page 12

Latest 50 activities are shown here.


Media

Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1949-03-24
பாலினம்: ஆண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Nephew - Ruwan Wijewardene
கல்வி
School: Royal College
Undergraduate: Faculty of Law, University of Colombo, Colombo
Postgraduate: Sri Lanka Law College, Colombo
பல்கலைக்கழகம் / தொழில்முறை தகுதிகள்: Deakin University
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0112573974/0112573308
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.