සිංහල தமிழ் English
Medium_sriskandarasa-b89d23a2d4c760f948c6cd7aee52017a

சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா

Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53

இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி (ITAK) Also a member of coalition - TNA, தேசியப்பட்டியல்

774188975 [email protected]

சுருக்கம்

#77

மொத்த தரவரிசை

#7

கட்சி தரவரிசை

105

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

15

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
274-9 (2019-10-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 16
274-5 (2019-09-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 34
274-5 (2019-09-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 34
273-1 (2019-07-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 139
272-2 (2019-06-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 37
271-9 (2019-05-23) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 81
271-5 (2019-05-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 48
270-18 (2019-04-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 102
270-12 (2019-03-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 49
270-11 (2019-03-26) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 80

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1965-10-28
பாலினம்: பெண்
கல்வி
School: Vidyananda College, Muliyawalai
Undergraduate: Bachelor of Arts in University of Jaffna
Postgraduate: PG diploma, University of Colombo
பல்கலைக்கழகம் / தொழில்முறை தகுதிகள்: MA Sociology, Kamaraj University
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53 இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி (ITAK), TNA,
தொடர்பு
Telephone: 774188975
Email: [email protected]
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.