සිංහල தமிழ் English
Medium_ali-540b310cb7b530d4f2fa37adad11b0c9

அமீர் அலி ஸிஹாப்தீன்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_acmc-5dc46ca23780bfaf43d03402c8ac9f59-9c6cad942de51dc2a48ddc730e2e141d

அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் (ACMC) Also a member of coalition - UNFGG, மட்டக்களப்பு மாவட்டம்

0652257303/0112588097

சுருக்கம்

#137

மொத்த தரவரிசை

#4

கட்சி தரவரிசை

64

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

11

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
272-9 (2019-07-11) Oral Contribution Page 60
272-7 (2019-07-09) Oral Contribution Page 61
272-5 (2019-06-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 28
272-3 (2019-06-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 76
271-13 (2019-06-07) Point of Order- Technical/Procedural
Page 81
271-13 (2019-06-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 81
271-12 (2019-06-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 66
271-9 (2019-05-23) Point of Order- Technical/Procedural
Page 63
271-8 (2019-05-22) Oral Contribution Page 32
271-4 (2019-05-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 72

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1961-12-20
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_acmc-5dc46ca23780bfaf43d03402c8ac9f59-9c6cad942de51dc2a48ddc730e2e141d அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் (ACMC), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0652257303/0112588097
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.