සිංහල தமிழ் English
Medium_bandargigoda-7a1ef44a273d67f9c1ffa70945c170be

பந்துல லால் பண்டாரிகொட

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, காலி மாவட்டம்

0917200736 / 0777907323 [email protected]

சுருக்கம்

#69

மொத்த தரவரிசை

#29

கட்சி தரவரிசை

117

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-2 (2020-01-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 14
274-2 (2019-09-04) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 48
274-2 (2019-09-04) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 48
273-6 (2019-08-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 9
273-3 (2019-07-25) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 51
273-2 (2019-07-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 49
273-1 (2019-07-23) Expunged Statement
Page 136
273-1 (2019-07-23) Point of Order- Technical/Procedural
Page 135
272-3 (2019-06-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 57
271-12 (2019-06-06) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 79

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1970-03-21
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: G/Weliwitiya Maha Vidyalaya
School 2: G/Nagoda Royal College
Undergraduate: LLB(Reading)
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0917200736 / 0777907323
Email: [email protected]
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.