සිංහල தமிழ் English
Medium_sampandan-9532c8051f154d8e2755233569a226d7

இராஜவரோதியம் சம்பந்தன்

Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53

இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி (ITAK) Also a member of coalition - TNA, திருகோணமலை மாவட்டம்

0262227520/0112559787

சுருக்கம்

#43

மொத்த தரவரிசை

#5

கட்சி தரவரிசை

96

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

13

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
269-7 (2019-03-12) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 41
268-6 (2019-02-21) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 44
267-8 (2019-01-25) Oral Contribution Page 11
265-2 (2018-12-19) Oral Contribution - Core Statements Page 5
264-5 (2018-11-23) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 27
263-12 (2018-10-12) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 43
263-10 (2018-10-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 46
263-8 (2018-09-21) Oral Contribution Page 36
262-1 (2018-07-17) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 103
261-11 (2018-07-06) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 33

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1933-02-05
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: St. Patricks College, Jaffna, St. Anne's College, Kurunegala, St. Josephs College, Trincomalee
School 2: St. Sebastian's College, Moratuwa
Undergraduate: Sri Lanka Law College, Colombo
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53 இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி (ITAK), TNA,
தொடர்பு
Telephone: 0262227520/0112559787
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.