සිංහල தமிழ் English
Medium_mangala-samaraweera-4dfac84a1f63b82439a25fd3413a4eea

மங்கள சமரவீர

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, மாத்தரை மாவட்டம்

412222076

சுருக்கம்

#33

மொத்த தரவரிசை

#13

கட்சி தரவரிசை

397

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

11

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
274-10 (2019-10-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 143
274-10 (2019-10-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 147
274-10 (2019-10-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 137
274-10 (2019-10-23) Oral Contribution Page 138
274-10 (2019-10-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 139
274-10 (2019-10-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 141
274-10 (2019-10-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 113
274-10 (2019-10-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 145
274-10 (2019-10-23) Oral Contribution Page 137
274-10 (2019-10-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 138

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1956-04-21
பாலினம்: ஆண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Father-Mahanama Samaraweera/MP
கல்வி
School: Royal College, Colombo
Undergraduate: BA (Hon) in Fashion and Textile Design at the prestigious Central St. Martins in London
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 412222076
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.