සිංහල தமிழ் English
Medium_rathnayaka-7da3a254ba91bd975b69838289a649c4

சாகல ரத்நாயக்க

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, மாத்தரை மாவட்டம்

0112372146/0417773700

சுருக்கம்

#81

மொத்த தரவரிசை

#33

கட்சி தரவரிசை

201

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

12

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
274-6 (2019-09-18) Oral Contribution Page 60
274-6 (2019-09-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 32
274-6 (2019-09-18) Oral Contribution Page 60
274-6 (2019-09-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 32
273-1 (2019-07-23) Written Question- Response Page 89
273-1 (2019-07-23) Written Question - Supplementary Question - Response Page 90
273-1 (2019-07-23) Written Question - Supplementary Question - Response Page 90
270-10 (2019-03-25) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 90
270-5 (2019-03-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 53
269-5 (2019-03-09) Oral Contribution - Core Statements Page 22

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1968-02-27
பாலினம்: ஆண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Grandson of Victor Rathnayake
கல்வி
School: Royal College
School 2: Royal College, Colombo
Undergraduate: Business Administration, Lewis
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0112372146/0417773700
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.