සිංහල தமிழ் English
Medium_champika-7d964321d4225feaf39a6f4eeee696bc

சம்பிக ரணவக்க

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_jhu-01c2009149c1fcdb9939ada0b86b2866-66b987bcb4e62b20b54d714c4cbe281e

ஜாதிக ஹெல உறுமய (JHU) Also a member of coalition - UNFGG, கொழும்பு மாவட்டம்

0112866125 / 0112882585 / 0777799756

சுருக்கம்

#39

மொத்த தரவரிசை

#1

கட்சி தரவரிசை

147

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

13

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
274-6 (2019-09-18) Written Question- Response Page 14
274-6 (2019-09-18) Written Question- Response Page 14
274-6 (2019-09-18) Oral Contribution Page 18
274-6 (2019-09-18) Oral Contribution Page 18
274-6 (2019-09-18) Written Question - Supplementary Question - Response Page 18
274-6 (2019-09-18) Written Question - Supplementary Question - Response Page 18
274-6 (2019-09-18) Written Question - Supplementary Question - Response Page 17
274-6 (2019-09-18) Written Question - Supplementary Question - Response Page 17
273-7 (2019-08-06) Written Question - Supplementary Question - Response Page 22
273-7 (2019-08-06) Written Question- Response Page 21

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1965-08-04
பாலினம்: ஆண்
Profession: Engineer
கல்வி
School: Taxila Central College, Horana
Undergraduate: University of Moratuwa BSc. Engineering
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_jhu-01c2009149c1fcdb9939ada0b86b2866-66b987bcb4e62b20b54d714c4cbe281e ஜாதிக ஹெல உறுமய (JHU), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0112866125 / 0112882585 / 0777799756
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.