සිංහල தமிழ் English
Medium_rajapakshe-2746b0e7553dee42b671120e4cb84837

விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, கொழும்பு மாவட்டம்

0112827208/0112852841

சுருக்கம்

#38

மொத்த தரவரிசை

#16

கட்சி தரவரிசை

260

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

11

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
264-7 (2018-11-29) Oral Contribution Page 8
263-12 (2018-10-12) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 28
263-12 (2018-10-12) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 37
263-12 (2018-10-12) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 31
263-11 (2018-10-11) Oral Contribution Page 33
263-11 (2018-10-11) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 47
263-11 (2018-10-11) Question by Private Notice – Response Page 30
263-11 (2018-10-11) Point of Order- Technical/Procedural
Page 45
263-11 (2018-10-11) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 42
263-10 (2018-10-10) Oral Contribution - Core Statements Page 27

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1959-03-16
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate: Colombo University and Sri Lanka Law College
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0112827208/0112852841
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.