සිංහල தமிழ் English
Medium_rajapakshe-2746b0e7553dee42b671120e4cb84837

விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, கொழும்பு மாவட்டம்

0112827208/0112852841

சுருக்கம்

#38

மொத்த தரவரிசை

#16

கட்சி தரவரிசை

260

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

11

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-3 (2020-01-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 8
274-11 (2019-11-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 20
273-12 (2019-08-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 45
273-10 (2019-08-09) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 56
273-10 (2019-08-09) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 47
273-1 (2019-07-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 100
273-1 (2019-07-23) Oral Contribution Page 104
273-1 (2019-07-23) Oral Contribution Page 102
271-1 (2019-04-23) Oral Contribution Page 81
270-6 (2019-03-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 35

Latest 50 activities are shown here.


Media

Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1959-03-16
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate: Colombo University and Sri Lanka Law College
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0112827208/0112852841
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.