සිංහල தமிழ் English
Medium_abeywardena-21c2811c8e6b9525082ecbed406254d4

மஹிந்த யாப்பா அபேவர்தன

இராஜாங்க அமைச்சர் - Irrigation and Rural Development

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, மாத்தரை மாவட்டம்

0412268220/ 0112722454 / 0779046736 / 0777239765

சுருக்கம்

#140

மொத்த தரவரிசை

#38

கட்சி தரவரிசை

63

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

11

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-6 (2020-01-22) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 69
275-6 (2020-01-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 56
275-4 (2020-01-09) Oral Contribution Page 34
274-8 (2019-09-20) Oral Contribution Page 26
274-8 (2019-09-20) Oral Contribution Page 26
274-7 (2019-09-19) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 48
274-7 (2019-09-19) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 48
274-3 (2019-09-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 43
274-3 (2019-09-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 43
273-9 (2019-08-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 38

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1945-10-10
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Rahula Maha Vidyalaya
Undergraduate: BA, University of Colombo
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0412268220/ 0112722454 / 0779046736 / 0777239765
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.