සිංහල தமிழ் English
Medium_mithrapala-21d7e19f27981fdb2c3f0e1b37244322

සාරතී දුශ්මන්ත

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (එ.ජ.නි.ස ) සහ UPFA සන්ධාන සාමාජික, කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය

362266705 / 0773724634

සාරාංශය

#185

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#60

පක්ෂයේ ශේණිය

42

Times

නියෝජනය කළ වාර

7

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
270-17 (2019-04-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 63
270-8 (2019-03-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 63
270-6 (2019-03-19) Oral Contribution Page 13
270-6 (2019-03-19) Written Question - Supplementary Question Page 13
270-6 (2019-03-19) Written Question Page 11
263-10 (2018-10-10) Written Question - Supplementary Question - Response Page 18
263-10 (2018-10-10) Written Question - Supplementary Question - Response Page 17
263-10 (2018-10-10) Written Question- Response Page 17
262-10 (2018-08-24) Written Question - Supplementary Question - Response Page 18
262-10 (2018-08-24) Written Question - Supplementary Question - Response Page 18

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1984-10-07
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල:
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (එ.ජ.නි.ස ), UPFA,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 362266705 / 0773724634
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.