සිංහල தமிழ் English
Medium_premadasa-4e30d4a5d1dfd5e0740b53d599fa8bb4

සජිත් ප්‍රේමදාස

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ UNFGG සන්ධාන සාමාජික, හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය

0472238011/0472238010

සාරාංශය

#72

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#31

පක්ෂයේ ශේණිය

139

Times

නියෝජනය කළ වාර

13

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
274-2 (2019-09-04) Point of Order- Technical/Procedural
Page 56
274-2 (2019-09-04) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 36
274-2 (2019-09-04) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 36
274-2 (2019-09-04) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 51
274-2 (2019-09-04) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 51
274-2 (2019-09-04) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 32
274-2 (2019-09-04) Point of Order- Technical/Procedural
Page 58
274-2 (2019-09-04) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 32
274-2 (2019-09-04) Point of Order- Technical/Procedural
Page 58
274-2 (2019-09-04) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 44

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1967-01-12
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
පවුලේ දේශපාලනික කටයුතු: Father - Ranasinghe Premadasa
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: St. Thomas' Preparatory School, Colombo
පාසැල 2: Royal College,Colombo Mil Hil School-London O/L &London A/L
ප්‍රථම උපාධිය: London School of Economics BSc
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 එක්සත් ජාතික පක්ෂය , UNFGG,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 0472238011/0472238010
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.