සිංහල தமிழ் English
Medium_siripala-0b7d41ed71604a61c97341690023ca80

නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා

අමාත්‍ය - අධිකරණ, මානව හිමිකම් හා නීති ප්‍රතිසංස්කරණ

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (එ.ජ.නි.ස ) සහ UPFA සන්ධාන සාමාජික, බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය

0552229892 / 0112695600

සාරාංශය

#78

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#16

පක්ෂයේ ශේණිය

145

Times

නියෝජනය කළ වාර

8

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
275-4 (2020-01-09) Oral Contribution Page 9
275-2 (2020-01-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 52
274-8 (2019-09-20) Oral Contribution Page 10
274-8 (2019-09-20) Oral Contribution Page 10
273-14 (2019-08-23) Oral Contribution Page 57
272-8 (2019-07-10) Written Question Page 26
271-13 (2019-06-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 34
271-4 (2019-05-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 20
271-2 (2019-04-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 26
270-18 (2019-04-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 20

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1944-06-09
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: male
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: Nalanda College, Colombo
පාසැල 2: Badulla Dharmadutha Vidyalaya
ප්‍රථම උපාධිය: Sri Lanka Law College, Colombo
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (එ.ජ.නි.ස ), UPFA,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 0552229892 / 0112695600
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.