සිංහල தமிழ் English
Medium_karunathileka-60f2a0767f8e24ef146fda1237028ebb

ගයන්ත කරුණාතිලක

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ UNFGG සන්ධාන සාමාජික, ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය

0912296711/0112626143

සාරාංශය

#4

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#1

පක්ෂයේ ශේණිය

2584

Times

නියෝජනය කළ වාර

15

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
275-4 (2020-01-09) Oral Contribution Page 10
275-3 (2020-01-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 10
274-12 (2019-11-11) Oral Contribution Page 5
274-12 (2019-11-11) Oral Contribution Page 33
274-12 (2019-11-11) Oral Contribution Page 6
274-12 (2019-11-11) Oral Contribution Page 32
274-12 (2019-11-11) Oral Contribution Page 5
274-12 (2019-11-11) Oral Contribution Page 32
274-12 (2019-11-11) Oral Contribution Page 5
274-12 (2019-11-11) Oral Contribution Page 6

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1962-08-21
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: Royal College, Colombo
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 එක්සත් ජාතික පක්ෂය , UNFGG,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 0912296711/0112626143
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.