සිංහල தமிழ் English
Medium_harrison-75ddf4be390afd224273ea800df180ae

පි. හැරිසන්

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ UNFGG සන්ධාන සාමාජික, අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය

0252264545/0112502098

සාරාංශය

#89

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#37

පක්ෂයේ ශේණිය

232

Times

නියෝජනය කළ වාර

11

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
273-11 (2019-08-20) Question by Private Notice – Response Page 52
273-9 (2019-08-08) Oral Contribution Page 11
273-9 (2019-08-08) Written Question - Supplementary Question - Response Page 13
273-9 (2019-08-08) Written Question - Supplementary Question - Response Page 11
273-9 (2019-08-08) Written Question- Response Page 12
273-9 (2019-08-08) Written Question - Supplementary Question - Response Page 10
273-9 (2019-08-08) Oral Contribution Page 12
273-9 (2019-08-08) Written Question- Response Page 10
273-9 (2019-08-08) Written Question - Supplementary Question - Response Page 15
273-8 (2019-08-07) Written Question- Response Page 25

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1964-07-24
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: Kaluvila Sena Maha Vidyalaya
පාසැල 2: Anuradhpura Central college
ප්‍රථම උපාධිය: University of Peradeniya
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 එක්සත් ජාතික පක්ෂය , UNFGG,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 0252264545/0112502098
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.