සිංහල தமிழ் English
Medium_abeywadhana-29fcf1d40f9cb29b02bc7777e52f2aba

Wajira Abeywardana

Member of Parliament (MP)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Galle district

755 158158 / 0777 518 518 / 091 223 4544

SUMMARY

#58

Overall Rank

#25

Party Rank

276

Times

Participated in parliament

12

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
273-7 (2019-08-06) Written Question- Response Page 14
273-7 (2019-08-06) Question by Private Notice – Response Page 33
273-7 (2019-08-06) Written Question - Supplementary Question - Response Page 10
273-7 (2019-08-06) Written Question - Supplementary Question - Response Page 15
273-7 (2019-08-06) Written Question - Supplementary Question - Response Page 15
273-1 (2019-07-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 122
273-1 (2019-07-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 113
273-1 (2019-07-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 105
273-1 (2019-07-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 144
272-8 (2019-07-10) Written Question - Supplementary Question - Response Page 19

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1963-02-09
Gender: male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 755 158158 / 0777 518 518 / 091 223 4544
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.