සිංහල தமிழ் English
Medium_abeywadhana-29fcf1d40f9cb29b02bc7777e52f2aba

Wajira Abeywardana

Member of Parliament (MP)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Galle district

755 158158 / 0777 518 518 / 091 223 4544

SUMMARY

#58

Overall Rank

#25

Party Rank

276

Times

Participated in parliament

12

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
272-8 (2019-07-10) Written Question- Response Page 17
272-8 (2019-07-10) Written Question - Supplementary Question - Response Page 20
271-10 (2019-05-24) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 106
271-10 (2019-05-24) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 104
271-7 (2019-05-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 12
271-7 (2019-05-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 20
271-7 (2019-05-21) Written Question- Response Page 11
271-7 (2019-05-21) Written Question- Response Page 19
271-7 (2019-05-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 12
271-7 (2019-05-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 21

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1963-02-09
Gender: male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 755 158158 / 0777 518 518 / 091 223 4544
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.