සිංහල தமிழ் English
Medium_marikkar-5a2e69e69338dc7b40747890f1fa13b0

S.M. Marikkar

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Colombo district

777886665/ 0112533169

SUMMARY

#55

Overall Rank

#24

Party Rank

301

Times

Participated in parliament

14

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
274-5 (2019-09-17) Written Question Page 15
274-4 (2019-09-06) Oral Contribution Page 21
274-4 (2019-09-06) Oral Contribution Page 21
274-4 (2019-09-06) Written Question Page 15
274-4 (2019-09-06) Written Question Page 15
274-3 (2019-09-05) Oral Contribution Page 12
274-3 (2019-09-05) Oral Contribution Page 12
274-3 (2019-09-05) Oral Contribution Page 11
274-3 (2019-09-05) Oral Contribution Page 11
273-7 (2019-08-06) Oral Contribution Page 23

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1971-11-01
Gender: male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 777886665/ 0112533169
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.