සිංහල தமிழ் English
Medium_sampandan-9532c8051f154d8e2755233569a226d7

R. Sampanthan

Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53

Illankai Tamil Arasu Kachchi (ITAK) - TNA, from the Trincomalee district

0262227520/0112559787

SUMMARY

#43

Overall Rank

#5

Party Rank

96

Times

Participated in parliament

13

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
269-7 (2019-03-12) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 41
268-6 (2019-02-21) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 44
267-8 (2019-01-25) Oral Contribution Page 11
265-2 (2018-12-19) Oral Contribution - Core Statements Page 5
264-5 (2018-11-23) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 27
263-12 (2018-10-12) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 43
263-10 (2018-10-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 46
263-8 (2018-09-21) Oral Contribution Page 36
262-1 (2018-07-17) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 103
261-11 (2018-07-06) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 33

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1933-02-05
Gender: male
Education
School: St. Patricks College, Jaffna, St. Anne's College, Kurunegala, St. Josephs College, Trincomalee
School 2: St. Sebastian's College, Moratuwa
Undergraduate: Sri Lanka Law College, Colombo
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53 Illankai Tamil Arasu Kachchi (ITAK), TNA,
Contact
Telephone: 0262227520/0112559787
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.