සිංහල தமிழ் English
Medium_punchinilame-abc985fd497597a50bc28cc98f9ce6fd

Susantha Punchinilame

State Minister - Small and Medium Entrepreneur Development

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

Sri Lanka Freedom Party (SLFP) - UPFA, from the Trincomalee district

0262222221/0112160544

SUMMARY

#51

Overall Rank

#8

Party Rank

263

Times

Participated in parliament

11

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
275-5 (2020-01-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 65
275-4 (2020-01-09) Oral Contribution Page 22
275-3 (2020-01-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 40
274-10 (2019-10-23) Petitions
Page 18
274-10 (2019-10-23) Petitions
Page 18
274-10 (2019-10-23) Petitions
Page 18
274-8 (2019-09-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 39
274-8 (2019-09-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 39
274-7 (2019-09-19) Written Question - Supplementary Question Page 10
274-7 (2019-09-19) Written Question - Supplementary Question Page 17

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1961-04-06
Gender: male
Profession: Businessman
Family Political Engagement: Father - G.V.Punchinilame/CM-Sabaragamuwa
Education
School: St. Aloiciaus Collage, Ratnapura
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 Sri Lanka Freedom Party (SLFP), UPFA,
Contact
Telephone: 0262222221/0112160544
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.