සිංහල தமிழ் English
Medium_sampandan-9532c8051f154d8e2755233569a226d7

R. Sampanthan

Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53

Illankai Tamil Arasu Kachchi (ITAK) - TNA, from the Trincomalee district

0262227520/0112559787

SUMMARY

#43

Overall Rank

#5

Party Rank

96

Times

Participated in parliament

13

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
261-7 (2018-06-22) Oral Contribution Page 45
260-9 (2018-06-05) Oral Contribution Page 41
260-9 (2018-06-05) Oral Contribution Page 40
260-3 (2018-05-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 14
259-10 (2018-04-04) Oral Contribution Page 27
259-2 (2018-03-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 35
259-1 (2018-03-06) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 88
258-4 (2018-02-06) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 60
258-1 (2018-01-10) Oral Contribution Page 69
257-3 (2017-11-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 27

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1933-02-05
Gender: male
Education
School: St. Patricks College, Jaffna, St. Anne's College, Kurunegala, St. Josephs College, Trincomalee
School 2: St. Sebastian's College, Moratuwa
Undergraduate: Sri Lanka Law College, Colombo
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53 Illankai Tamil Arasu Kachchi (ITAK), TNA,
Contact
Telephone: 0262227520/0112559787
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.