සිංහල தமிழ் English
Medium_lanza-9ae4235dbef78e80d000d743cfaae5e6

Nimal Lanza

Deputy Minister - Community Empowerment and Estate Infrastructure Development

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

Sri Lanka Freedom Party (SLFP) - UPFA, from the Gampaha district

77 77 69 228 / 031-3315000

SUMMARY

#131

Overall Rank

#35

Party Rank

175

Times

Participated in parliament

10

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
275-3 (2020-01-08) Expunged Statement
Page 36
275-3 (2020-01-08) Expunged Statement
Page 37
275-3 (2020-01-08) Expunged Statement
Page 37
275-3 (2020-01-08) Expunged Statement
Page 36
275-3 (2020-01-08) Expunged Statement
Page 37
275-3 (2020-01-08) Expunged Statement
Page 38
275-3 (2020-01-08) Expunged Statement
Page 36
275-3 (2020-01-08) Expunged Statement
Page 37
275-3 (2020-01-08) Expunged Statement
Page 37
275-3 (2020-01-08) Point of Order- Technical/Procedural
Page 42

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1974-10-13
Gender: male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 Sri Lanka Freedom Party (SLFP), UPFA,
Contact
Telephone: 77 77 69 228 / 031-3315000
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.