සිංහල தமிழ் English
Medium_rahman-e21f4d1f5dec2d6fd6b501bb4f84c280

Mujibur Rahuman

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Colombo district

112335613/0773312010

SUMMARY

#23

Overall Rank

#9

Party Rank

235

Times

Participated in parliament

14

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
272-2 (2019-06-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 59
271-10 (2019-05-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 75
271-9 (2019-05-23) Oral Contribution Page 6
271-8 (2019-05-22) Oral Contribution Page 31
271-5 (2019-05-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 69
271-5 (2019-05-09) Point of Order - Other
Page 37
271-2 (2019-04-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 43
271-2 (2019-04-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 31
270-18 (2019-04-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 55
270-15 (2019-04-01) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 105

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1968-04-17
Gender: male
Education
School: Zahira College, Colombo
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 112335613/0773312010
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.