සිංහල தமிழ் English
Medium_rahman-e21f4d1f5dec2d6fd6b501bb4f84c280

Mujibur Rahuman

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Colombo district

112335613/0773312010

SUMMARY

#23

Overall Rank

#9

Party Rank

235

Times

Participated in parliament

14

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
275-2 (2020-01-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 55
274-11 (2019-11-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 44
274-6 (2019-09-18) Point of Order- Technical/Procedural
Page 59
274-6 (2019-09-18) Point of Order- Technical/Procedural
Page 59
274-3 (2019-09-05) Point of Order- Technical/Procedural
Page 51
274-3 (2019-09-05) Point of Order- Technical/Procedural
Page 51
274-2 (2019-09-04) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 72
274-2 (2019-09-04) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 72
274-1 (2019-09-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 118
274-1 (2019-09-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 118

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1968-04-17
Gender: male
Education
School: Zahira College, Colombo
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 112335613/0773312010
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.