සිංහල தமிழ் English
Medium_senarathne-0ad6c8bd51a93f1bcf40a2faa59f31fd

Chathura Sandeepa Senarathna

Icon_dnm-192195985d0d7732cf6798a77c69631e-9fae0ff7569b3476d3edd1c42337cd50

Democratic National Movement (DNM) - UNFGG, from the Gampaha district

033 2 226499 / 0775461212 [email protected]

SUMMARY

#215

Overall Rank

#3

Party Rank

11

Times

Participated in parliament

5

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
272-10 (2019-07-12) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 61
259-10 (2018-04-04) Oral Contribution Page 123
251-3 (2017-03-09) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 98
249-11 (2016-12-01) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 103
249-4 (2016-11-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 100
245-14 (2016-08-26) Oral Contribution Page 48
241-10 (2015-12-14) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 82
241-7 (2015-12-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 95
241-6 (2015-12-09) Point of Order - Other
Page 76
241-6 (2015-12-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 77

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1982-02-20
Gender: male
Family Political Engagement: Father - Rajitha Senaratna
Education
School: Ananda College, Colombo
Undergraduate: University of Colombo
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_dnm-192195985d0d7732cf6798a77c69631e-9fae0ff7569b3476d3edd1c42337cd50 Democratic National Movement (DNM), UNFGG,
Contact
Telephone: 033 2 226499 / 0775461212
Email: [email protected]
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.