සිංහල தமிழ் English
Medium_mannapperuma-5939960b3cc905d1579f34668ea2387d

அஜித் மான்னப்பெரும

இராஜாங்க அமைச்சர் - Mahaweli Development

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, கம்பஹா மாவட்டம்

0332231468/0332223167

சுருக்கம்

#15

மொத்த தரவரிசை

#4

கட்சி தரவரிசை

315

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-6 (2020-01-22) Expunged Statement
Page 50
275-6 (2020-01-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 48
275-2 (2020-01-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 42
275-2 (2020-01-07) Point of Order- Technical/Procedural
Page 37
274-5 (2019-09-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 35
274-5 (2019-09-17) Oral Contribution Page 10
274-5 (2019-09-17) Written Question - Supplementary Question - Response Page 13
274-5 (2019-09-17) Written Question - Supplementary Question - Response Page 14
274-5 (2019-09-17) Written Question- Response Page 12
274-5 (2019-09-17) Written Question - Supplementary Question - Response Page 13

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1963-06-25
பாலினம்: ஆண்
Profession: Engineer
கல்வி
School: Holy Cross Gampaha, Gampaha
School 2: Bandarawela Central College, Anada College, Colombo
Undergraduate: BSc Engineering, University of Moratuwa. 
Postgraduate:
பல்கலைக்கழகம் / தொழில்முறை தகுதிகள்: Civil Engineer
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0332231468/0332223167
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.