සිංහල தமிழ் English
Medium_amaraweera-b6ba2cb0c3c89e3fdc0acfde98fe4463

மஹிந்த அமரவீர

அமைச்சர் - Passenger Transport Management, Power and Energy

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, அம்பாந்தோட்டை மாவட்டம்

0777 730071 / 0472228326 [email protected]

சுருக்கம்

#18

மொத்த தரவரிசை

#3

கட்சி தரவரிசை

301

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-5 (2020-01-21) Oral Contribution Page 6
275-2 (2020-01-07) Oral Contribution Page 6
274-8 (2019-09-20) Oral Contribution Page 12
274-8 (2019-09-20) Oral Contribution Page 12
274-7 (2019-09-19) Oral Contribution Page 29
274-7 (2019-09-19) Oral Contribution Page 29
274-6 (2019-09-18) Oral Contribution Page 29
274-6 (2019-09-18) Oral Contribution Page 29
274-6 (2019-09-18) Written Question Page 24
274-6 (2019-09-18) Written Question Page 24

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1962-02-12
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Dickwella Vijitha Maha Vidyalaya, Matara
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0777 730071 / 0472228326
Email: [email protected]
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.