සිංහල தமிழ் English
Medium_gunawardene

தினேஷ் குணவர்தன

Icon_mep-4c722c66f6f16730249bdf19c447dcee-fc9dad64a26c41369e9425a794eedb7b

மகாஜன எக்சத் பெரமுன (MEP) Also a member of coalition - UPFA, கொழும்பு மாவட்டம்

0112842209

சுருக்கம்

#13

மொத்த தரவரிசை

#1

கட்சி தரவரிசை

741

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

15

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-6 (2020-01-22) Oral Contribution Page 24
275-6 (2020-01-22) Written Question - Supplementary Question - Response Page 7
275-6 (2020-01-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 26
275-6 (2020-01-22) Oral Contribution Page 23
275-6 (2020-01-22) Written Question- Response Page 6
275-6 (2020-01-22) Oral Contribution Page 25
275-6 (2020-01-22) Oral Contribution Page 22
275-6 (2020-01-22) Oral Contribution Page 25
275-6 (2020-01-22) Written Question - Supplementary Question - Response Page 8
275-5 (2020-01-21) Oral Contribution Page 28

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1949-03-02
பாலினம்: ஆண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Father: Philip Gunawardena, former Minister
கல்வி
School: Royal College, Colombo
Undergraduate: Diploma in International Business, Nijenrode Business University, Netherlands
Postgraduate: BBA in Business Administration and International Transport, University of Oregon, USA.
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_mep-4c722c66f6f16730249bdf19c447dcee-fc9dad64a26c41369e9425a794eedb7b மகாஜன எக்சத் பெரமுன (MEP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0112842209
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.