සිංහල தமிழ் English
Medium_premajayantha-280c0d34c2c5b84349f244730805cbc2

சுசில் பிரேமஜயந்த

இராஜாங்க அமைச்சர் - International Cooperation

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, கொழும்பு மாவட்டம்

112812181 / 0112199119

சுருக்கம்

#73

மொத்த தரவரிசை

#14

கட்சி தரவரிசை

88

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

9

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-4 (2020-01-09) Oral Contribution Page 25
275-3 (2020-01-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 49
274-12 (2019-11-11) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 24
274-7 (2019-09-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 35
274-7 (2019-09-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 35
273-5 (2019-07-31) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 33
273-1 (2019-07-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 111
272-8 (2019-07-10) Oral Contribution Page 51
272-5 (2019-06-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 43
272-1 (2019-06-18) Petitions
Page 79

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1955-10-01
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: St. John's College, Nugegoda
School 2: Ananda College, Colombo
Undergraduate: LLB, University of Colombo
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 112812181 / 0112199119
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.