සිංහල தமிழ் English
Medium_aluwihare-1b4ca7ebc49173d5ed2166ca4366001b

Wasantha Aluwihare

Member of Parliament (MP)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Matale district

0662222974 / 0662222975 / 0777 808598

SUMMARY

#114

Overall Rank

#46

Party Rank

186

Times

Participated in parliament

9

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
274-10 (2019-10-23) Petitions
Page 17
273-2 (2019-07-24) Petitions
Page 13
273-2 (2019-07-24) Petitions
Page 12
272-1 (2019-06-18) Petitions
Page 79
272-1 (2019-06-18) Petitions
Page 79
270-8 (2019-03-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 48
270-8 (2019-03-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 79
269-4 (2019-03-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 65
268-4 (2019-02-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 63
268-4 (2019-02-08) Petitions
Page 6

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1962-06-16
Gender: male
Family Political Engagement: Alick Aluwihare (father)- UNP Cabinet Minister Ranjith Aluwihare (bro)- MP Bernard Aluwihare (Alik's Step Father) - State Counsellor (1936-47), member of Parliament (1952, 1960-61), Cabinet Minister. Daljith Aluwihare (bro) - Opposition Leader, Matale Mu
Education
School: Trinity College, Kandy
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0662222974 / 0662222975 / 0777 808598
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.