සිංහල தமிழ் English
Medium_saman.rathnapriya

Saman Rathnapriya

Member of Parliament (MP)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, From National List

SUMMARY

#230

Overall Rank

#86

Party Rank

3

Times

Participated in parliament

1

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

No data available

 

Biography

Personal
Gender: male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-02-05 to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
No data available

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.