සිංහල தமிழ் English
Medium_navinne-2fc048ffdc2ef153bc67feb5dba85a11

S.B. Nawinne

Member of Parliament (MP)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Kurunegala district

0372267383/0112667575

SUMMARY

#194

Overall Rank

#75

Party Rank

48

Times

Participated in parliament

8

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
273-14 (2019-08-23) Oral Contribution Page 40
263-6 (2018-09-19) Written Question - Supplementary Question - Response Page 12
263-6 (2018-09-19) Written Question - Supplementary Question - Response Page 12
263-6 (2018-09-19) Written Question- Response Page 10
261-9 (2018-07-04) Petitions
Page 7
259-6 (2018-03-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 10
259-6 (2018-03-21) Written Question- Response Page 10
257-8 (2017-11-25) Written Question - Supplementary Question - Response Page 7
257-8 (2017-11-25) Written Question- Response Page 7
257-8 (2017-11-25) Written Question - Supplementary Question - Response Page 8

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1946-02-24
Gender: male
Profession: Businessman
Education
School: Maliyadewa Vidyalaya, Kurunegala
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0372267383/0112667575
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.