සිංහල தமிழ் English
Medium_jayaratne-68edd1d8b8d1009492d44d291548ea93

Piyankara Jayaratne

State Minister - Indigenous Medicine

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

Sri Lanka Freedom Party (SLFP) - UPFA, from the Puttalam district

0322263445/0322263345

SUMMARY

#205

Overall Rank

#72

Party Rank

52

Times

Participated in parliament

6

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
273-14 (2019-08-23) Oral Contribution Page 42
272-6 (2019-06-28) Point of Order- Technical/Procedural Page 21
271-8 (2019-05-22) Oral Contribution Page 33
270-10 (2019-03-25) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 88
269-2 (2019-03-06) Written Question Page 16
261-9 (2018-07-04) Petitions
Page 7
261-6 (2018-06-21) Petitions
Page 7
257-15 (2017-12-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 76
257-15 (2017-12-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 75
257-15 (2017-12-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 74

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1964-09-27
Gender: male
Education
School: Royal College, Colombo
Undergraduate: NIBM Dip
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 Sri Lanka Freedom Party (SLFP), UPFA,
Contact
Telephone: 0322263445/0322263345
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.