සිංහල தமிழ் English
Medium_jayaratne-68edd1d8b8d1009492d44d291548ea93

Piyankara Jayaratne

State Minister - Indigenous Medicine

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

Sri Lanka Freedom Party (SLFP) - UPFA, from the Puttalam district

0322263445/0322263345

SUMMARY

#205

Overall Rank

#72

Party Rank

52

Times

Participated in parliament

6

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
257-15 (2017-12-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 76
257-12 (2017-11-30) Written Question Page 14
257-12 (2017-11-30) Written Question Page 19
257-4 (2017-11-21) Point of Order- Technical/Procedural
Page 70
251-10 (2017-04-05) Petitions
Page 6
250-3 (2017-01-25) Petitions
Page 8
249-13 (2016-12-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 71
248-4 (2016-11-15) Written Question - Supplementary Question - Response Page 12
248-4 (2016-11-15) Written Question- Response Page 10
248-4 (2016-11-15) Written Question - Supplementary Question - Response Page 12

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1964-09-27
Gender: male
Education
School: Royal College, Colombo
Undergraduate: NIBM Dip
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 Sri Lanka Freedom Party (SLFP), UPFA,
Contact
Telephone: 0322263445/0322263345
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.