සිංහල தமிழ் English
Medium_salman-e2c51b969bbef5d8279a05309f246770

Mohomed Hafeel Mohomed Salman

Icon_congress-d9e1785297282bb673d4bef357be5132

Sri Lanka Muslim Congress (SLMC) - UNFGG, From National List

812210016

SUMMARY

#171

Overall Rank

#6

Party Rank

89

Times

Participated in parliament

10

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
251-10 (2017-04-05) Prime Ministers Question Page 7
251-9 (2017-04-04) Written Question Page 29
251-6 (2017-03-22) Written Question Page 10
251-6 (2017-03-22) Written Question - Supplementary Question Page 11
251-1 (2017-03-07) Written Question - Supplementary Question Page 72
251-1 (2017-03-07) Written Question - Supplementary Question Page 72
251-1 (2017-03-07) Written Question Page 71
250-10 (2017-02-22) Written Question Page 21
250-9 (2017-02-21) Written Question - Supplementary Question Page 25
250-9 (2017-02-21) Written Question Page 24

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1958-11-10
Gender: male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_congress-d9e1785297282bb673d4bef357be5132 Sri Lanka Muslim Congress (SLMC), UNFGG,
Contact
Telephone: 812210016
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.