සිංහල தமிழ் English
Medium_thurairetnasingam-d06778e09384a79c242c1259ef891a61

K. Thurairetnasingam

Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53

Illankai Tamil Arasu Kachchi (ITAK) - TNA, From National List

SUMMARY

#135

Overall Rank

#10

Party Rank

48

Times

Participated in parliament

14

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
257-15 (2017-12-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 71
257-13 (2017-12-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 68
257-12 (2017-11-30) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 60
257-11 (2017-11-29) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 42
257-10 (2017-11-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 79
257-5 (2017-11-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 65
257-4 (2017-11-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 58
257-2 (2017-11-18) Oral Contribution Page 17
256-7 (2017-11-16) Written Question Page 22
256-7 (2017-11-16) Written Question Page 19

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1941-04-01
Gender: male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53 Illankai Tamil Arasu Kachchi (ITAK), TNA,
No data available

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.