සිංහල தமிழ் English
Medium_fernando-c1b3b931912e327a0fe3b2276a8ac496

Johnston Fernando

Minister - Roads and Highways,Ports and Shipping

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

Sri Lanka Freedom Party (SLFP) - UPFA, from the Kurunegala district

0372236608/0372229729

SUMMARY

#204

Overall Rank

#71

Party Rank

77

Times

Participated in parliament

9

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
275-3 (2020-01-08) Oral Contribution Page 5
275-3 (2020-01-08) Oral Contribution Page 5
275-3 (2020-01-08) Point of Order- Technical/Procedural
Page 7
275-3 (2020-01-08) Oral Contribution Page 6
275-2 (2020-01-07) Oral Contribution Page 5
275-2 (2020-01-07) Oral Contribution Page 5
275-2 (2020-01-07) Oral Contribution Page 6
275-2 (2020-01-07) Oral Contribution Page 5
273-14 (2019-08-23) Oral Contribution Page 54
271-2 (2019-04-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 74

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1964-05-12
Gender: male
Family Political Engagement: Father (Mayor)/ Son - Johan F(PC)
Education
School: St. Anne's College, Kurunegala
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 Sri Lanka Freedom Party (SLFP), UPFA,
Contact
Telephone: 0372236608/0372229729
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.