සිංහල தமிழ் English
Medium_wockramaratne-xzcxzv

Jayampathy Wickramaratne

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, From National List

777885413

SUMMARY

#86

Overall Rank

#36

Party Rank

73

Times

Participated in parliament

11

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
274-10 (2019-10-23) Oral Contribution Page 15
274-8 (2019-09-20) Oral Contribution Page 25
274-8 (2019-09-20) Oral Contribution Page 25
274-5 (2019-09-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 33
274-5 (2019-09-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 33
274-1 (2019-09-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 111
274-1 (2019-09-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 111
274-1 (2019-09-03) Oral Contribution Page 78
274-1 (2019-09-03) Oral Contribution Page 78
273-3 (2019-07-25) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 37

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Gender: male
Education
School: St. Sylvesters′ college
School 2: St. Anthony's College
Undergraduate: Sri Lanka Law College
Postgraduate: MA Public Administration - University of Peradeniya.
Professional Qualifications: PhD in Human Rights - University of Peradeniya.
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 777885413
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.