සිංහල தமிழ் English
Medium_rahuman-4f4fcadc80937e704e5c96b0948763df

Ishak Rahuman

Icon_acmc-5dc46ca23780bfaf43d03402c8ac9f59-9c6cad942de51dc2a48ddc730e2e141d

All Ceylon Makkal Congress (ACMC) - UNFGG, from the Anuradhapura district

0777889611 /0252269655

SUMMARY

#62

Overall Rank

#27

Party Rank

190

Times

Participated in parliament

13

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
273-13 (2019-08-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 55
273-12 (2019-08-21) Written Question Page 15
273-12 (2019-08-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 48
273-12 (2019-08-21) Written Question - Supplementary Question Page 16
273-12 (2019-08-21) Written Question - Supplementary Question Page 15
273-11 (2019-08-20) Written Question Page 39
273-11 (2019-08-20) Written Question - Supplementary Question Page 40
273-11 (2019-08-20) Written Question - Supplementary Question Page 40
273-4 (2019-07-26) Written Question Page 16
273-4 (2019-07-26) Written Question Page 24

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1972-09-25
Gender: male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_acmc-5dc46ca23780bfaf43d03402c8ac9f59-9c6cad942de51dc2a48ddc730e2e141d All Ceylon Makkal Congress (ACMC), UNFGG,
Contact
Telephone: 0777889611 /0252269655
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.