සිංහල தமிழ் English
Medium_semasinghe-8aa65714552c781e2c03a9731e96a945

Asanka Semasinghe,

State Minister - Development Banks and Loan Schemes

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

Sri Lanka Freedom Party (SLFP) - UPFA, from the Anuradhapura district

0112746937/0253241056/0777519812 [email protected]

SUMMARY

#57

Overall Rank

#10

Party Rank

159

Times

Participated in parliament

12

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
275-2 (2020-01-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 24
275-2 (2020-01-07) Oral Contribution Page 10
274-8 (2019-09-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 48
274-8 (2019-09-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 32
274-8 (2019-09-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 48
274-8 (2019-09-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 32
274-3 (2019-09-05) Point of Order - Other
Page 39
274-3 (2019-09-05) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 58
274-3 (2019-09-05) Expunged Statement
Page 54
274-3 (2019-09-05) Point of Order- Technical/Procedural
Page 49

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1976-11-13
Gender: male
Family Political Engagement: Father: Henry Berty Semasinghe (MP) & North Central Provincial Council (2004), Minister, Grandfather: K. B. Rathnayake (former speaker)
Education
School: St. Joseph, Anuradhapura
School 2: D. S. Senanayake College
Undergraduate: (B.Com) University of Delihi, India
Postgraduate: MBA, University Peradeniya
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 Sri Lanka Freedom Party (SLFP), UPFA,
Contact
Telephone: 0112746937/0253241056/0777519812
Email: [email protected]
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.