සිංහල தமிழ் English
Medium_wedaarachchi-ba2db0e2d4993c0e4928a49cb2b3aae9

Dilip Wedaarachchi

Member of Parliament (MP)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Hambantota district

472242301

SUMMARY

#165

Overall Rank

#69

Party Rank

74

Times

Participated in parliament

6

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
270-5 (2019-03-18) Written Question- Response Page 12
270-5 (2019-03-18) Written Question - Supplementary Question - Response Page 13
269-4 (2019-03-08) Petitions
Page 7
269-4 (2019-03-08) Petitions
Page 7
269-4 (2019-03-08) Petitions
Page 7
269-4 (2019-03-08) Petitions
Page 7
263-5 (2018-09-18) Written Question - Supplementary Question - Response Page 25
263-5 (2018-09-18) Written Question- Response Page 25
263-5 (2018-09-18) Written Question - Supplementary Question - Response Page 26
262-6 (2018-08-08) Written Question - Supplementary Question - Response Page 15

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1957-05-02
Gender: male
Profession: Businessman
Education
School: Tangalle Primary College/Rahula V.
School 2: Netolpitiya Gamunu V./ St. Micle College, Batticaloa
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 472242301
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.